Mes: junio 2020

Subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció

OBJECTE Concessió de subvencions a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció afectades econòmicament per la situació de crisis ocasionada per la COVID-19 per tal de poder fer efectiva la continuïtat de la seva activitat amb el manteniment dels treballadors amb contracte indefinit.   BENEFICIARIS Micro i petites empreses

Continue Reading

Recordatori finalització campanya Renda i Patrimoni 2019

Recordin que el proper dimarts 30 de juny serà el darrer dia del període voluntari per poder presentar les declaracions de l’Impost de la Renda i el Patrimoni corresponents a l’exercici 2019. A partir d’aquest dia, les possibles presentacions d’aquest impostos s’hauran de satisfer amb els corresponents recàrrecs per extemporaneïtat que recull la Llei General

Continue Reading

BISIO: L’eina que t’ajudarà a entendre millor el teu negoci

BISIO és un quadre de comandament fet a mida pel teu negoci, amb l’acompanyament dels millors professionals que t’ajuden a definir quins són els indicadors clau.    

Continue Reading

Novetats fiscals

Impost sobre Societats: S’estableix que el termini per a presentar la declaració continua sent el mateix de sempre, encara que els Comptes Anuals no hagin estat aprovats amb anterioritat, en virtut de les mesures especials establertes en el RD-Llei 8/2020, pel qual es suspenien els terminis per a formular i aprovar comptes. Per tant, es

Continue Reading