Mes: octubre 2016

CIRCULAR Nº 7/2016: Recordatori certificat digital Seguretat Social

Apreciats clients, Els informem que des de el 16 de Març del 2015, l’administració  de la seguretat social exigeix, per la realització de qualsevol tràmit o gestió que es realitzi per part de l’assessoria en nom del client, disposi d’un certificat digital. No s’admeten autoritzacions en format paper per la realització gestions amb la seguretat

Continue Reading

CIRCULAR Nº 6/2016: Modificar la base de cotització

Distingits senyors, Els comuniquem que, ABANS de l’1 de NOVEMBRE, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edad. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2017. Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa

Continue Reading

CIRCULAR Nº 5/2016: Sancions de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes per falta de dipòsit dels Comptes Anuals

Benvolguts senyors, Els informem que, recentment, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), ha iniciat una campanya a l’efecte de sancionar a les empreses que no presentin els Comptes Anuals al Registre Mercantil. Les sancions per no depositar els Comptes Anuals oscil·len entre els 1.200 i 60.000 euros, concretant-se l’import exacte segons l’actiu i

Continue Reading