Mes: marzo 2020

Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària pel COVID-19

Us adjuntem el certificat autoresponsable de desplaçament, que ha publicat la Generalitat de Catalunya per acreditar la causa dels desplaçaments en el cas de què els cossos policials ho requerissin, en compliment de la limitació de la llibertat de circulació de les persones per l’estat d’alarma. La recomanació de portar aquest certificat va entrar en

Continue Reading

Mesures de caràcter mercantil de resposta a l’impacte negatiu generades pel COVID-19

  Si té qualsevol dubte, o necessita informació addicional o més detallada en relació a aquestes mesures de caràcter mercantil, contacti amb el nostre departament mercantil cmasip@cigassociats.com  

Continue Reading

Acord d’unificació de criteris dels Jutjats de Família de Barcelona en relació a l’estat d’alarma i els règims de guarda i custòdia

  Als efectes d’unificació de criteris d’actuació davant la situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia creada pel coronavirus (COVID-19), els Jutjats de Família de Barcelona han elaborat l’acord d’unificació de criteris que adjuntem al present article.   En essència, els criteris previstos en aquest acord són els següents:   El RD 463/2020, de 14

Continue Reading

Pla Digitalització PiMES i Teletreball

El Govern ha aprovat el “Plan Acelera PYME” en el marc del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, per les mesures econòmiques urgents de la crisis del COVID-19 publicades al BOE. El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital iniciarà amb col·laboració amb el sector privat de suport de PiMES un conjunt d’iniciatives per accelerar

Continue Reading

Mesures fiscals Covid-19

Com sabran, en els darrers dies s’han aprovat diversos decrets i decrets llei pels quals s’han adoptat diferents relacionades amb el COVI-19. Entre elles, també, de caire fiscal per tal de fer front a la situació actual. Entre elles, les dues més rellevants son les següents:   1.- Ajornament de deutes tributaris (RD 7/2020 de

Continue Reading

Moratòria del deute hipotecari a per l’adquisició d’habitatge habitual

El BOE de 18 de març de 2020 va publicar el RD 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Aquest Reial Decret, articula una sèrie de mesures dirigides als afectats per la crisi del coronavirus i, entre altres mesures, disposa una moratòria en

Continue Reading

Prestació extraordinària per autònoms, pel cessament de la seva Activitat pel Covid-19

      OBJECTE Amb caràcter excepcional es podrà sol·licitar la prestació extraordinària per cessament d’activitat per a tots aquells treballadors autònoms que hagin vist especialment suspesa o afectada la seva activitat per les mesures adoptades pel COVID-19 BENEFICIARIS Tot autònom (persona física, soci de societat, administradors, familiars col·laboradors…) que hagin vist una reducció dràstica

Continue Reading

Ajut per treballadors autònoms afectats econòmicament pel COVID-19

  OBJECTE Establir un ajut, en forma de prestació econòmica, per pal·liar els efectes del coronavirus a Catalunya. El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha pres aquesta decisió com a resposta urgent a les persones que configuren el Treball Autònom de Catalunya davant d’aquesta situació excepcional.

Continue Reading