Mes: febrero 2019

AJUDES DEL PROGRAMA «LA CAIXA» EMPLEO JOVEN

Objecte Ajudes a la contractació del Programa ”la Caixa” Empleo Joven, destinades a fomentar la generació d’ocupació estable i de qualitat de les persones joves inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil: 1. Ajudes de 6 mesos a la contractació de durada determinada (temporal), amb un període mínim de permanència de 6 mesos. 2.

Continue Reading

NOVETATS FISCALS 2019

Model 720 Que és: Declaració informativa del titular de béns o actius a l’estranger Controvèrsia: Fins ara l’AEAT aplicava mesures desproporcionades quan detectava irregularitats: Sanció formal,   entre 100 i 5.000 euros per cada dada no informades. Incorporació de guanys patrimonials,   PRESCRITS a la renta del contribuent. Sanció del 150 % sobre la quota d’IRPF resultant.

Continue Reading

AL FEBRER, MODEL 347

Si durant l’any 2018 la seva empresa va efectuar operacions amb algun client o proveïdor per import superior a 3.005,06 euros en el seu conjunt (IVA inclòs), durant aquest mes de febrer ha de presentar el model 347. A aquests efectes, recordi el següent: No ha d’incloure aquelles operacions de les quals Hisenda ja té

Continue Reading

QUINES NOVETATS DEPARA EL 2019 PER A LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ?

El 2019 depara NOVETATS  en relació a la PENSIÓ DE JUBILACIÓ. A Cervera & Gonfaus hem optat aquest mes,  per a destacar el més rellevant del conegut Real Decret-Llei 28/2018 publicat al BOE en data 29 de desembre de 2018,  que com veurem, aporta certes novetats interessants tant per als JA PENSIONISTES perceptors de la

Continue Reading