Mes: diciembre 2015

Microcrèdits per la creació i la modernització d’empreses a Manresa

Benvolguts/des, Us informem que l’Ajuntament de Manresa ha obert la convocatòria de «microcrèdits» de fins a 5.000€ sense interès i sense aval, a retornar en 4 anys, amb l’objectiu d’afavorir la creació i modernització d’empreses ubicades a Manresa.   Microcrèdits per la creació i la modernització d’empreses a Manresa De l’113 de desembre al 29

Continue Reading

Novetats mòduls 2016

Publicada la Ordre de mòduls per a l’any 2016 En el Butlletí Oficial de l’Estat de 18 de novembre s’ha publicat l’Ordre HAP/2430/2015, de 12 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2016 el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de

Continue Reading

CIRCULAR Nº 19/2015: Comunicats IT’s

Informar que des de l’1 de desembre de 2015 ha entrat en vigor l’Ordre ESS/1187/2015 de 15 de juny, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 625/2014, de 8 de juliol, en que s’han introduït modificacions pel que fa a la gestió i al control dels processos d’incapacitats temporals en els seus primers 365

Continue Reading

CIRCULAR Nº 18/2015: REGISTRE DIARI DE LES HORES DE TREBALL

    Arrel de les últimes actuacions realitzades per la Inspecció de Treball, els recordem la obligatorietat de dur a terme un registre de la jornada dels seus treballadors. En aquest sentit, les actuacions de la Inspecció de Treball en el control d’ aquesta obligació empresarial es centren, fonamentalment,  en : Que es realitzi un REGISTRE DIARI

Continue Reading