Mes: enero 2022

La justícia europea anul·la les sancions del model per declarar béns a l’estranger

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dictar el passat dijous la sentència per la qual el model 720, que obliga les persones a declarar béns i drets situats a l’estranger, i el sistema de sancions derivat d’aquest, són contraris al dret de la Unió. Per a la justícia europea, Espanya imposa

Continue Reading

Pensions mínimes 2022

Taula de pensions mínimes     Per més informació podeu contactar amb el departament laboral:  laboral@cigassociats.com

Continue Reading

Flexibilització pensió de viudetat parelles de fet

Després de la reforma de pensions, un dels canvis que s’han produït és amb relació als requisits per accedir a la pensió de viudetat per part de les parelles de fet. Com a requisits cal tenir en compte: 1.- El tema d’afiliació i de cotització per part de la persona difunta. 2.- La consideració de parelles de

Continue Reading

Subvencions de contractes per a joves

Objecte: Fomentar la contractació a través de 2 programes: Contractació en pràctiques de persones joves Contractació temporal o indefinida de persones joves Beneficiaris: Les persones físiques o jurídiques privades, les cooperatives de treball associat i les comunitats de bens amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball, amb establiment operatiu a Catalunya. No podran

Continue Reading

El registre retributiu

Al iniciar un nou any, toca fer els deures en matèria d’igualtat. El RD 902/2020 estableix la obligatorietat de dur a terme el Registre Salarial de manera anual. Tot seguit us presentem els característiques més rellevants per tal de complir la normativa legal. EL REGISTRE RETRIBUTIUSegons l’article 28.2 de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD

Continue Reading

REFORMA LABORAL , Reial Decret-llei 32/2021, de 28 de Desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, text comparat

Circular-reforma-laboral   Per més informació podeu contactar amb el departament laboral:  laboral@cigassociats.com

Continue Reading