Mes: diciembre 2016

CIRCULAR Nº 11/2016: LI INTERESA DONAR-SE D’ALTA EN EL REGISTRE DE DEVOLUCIÓ MENSUAL D’IVA?

LI INTERESA DONAR-SE D’ALTA EN EL REGISTRE DE DEVOLUCIÓ MENSUAL D’IVA? Per a qui es beneficiós? –          Empreses amb vendes a l’exterior (ja siguin exportacions o entregues intracomunitàries) l’lVA deduïble de les quals sol ser superior al repercutit. –          Aquelles que repercuteixen un tipus d’IVA inferior al que suporten i les declaracions de les quals

Continue Reading

CIRCULAR Nº 10/2016: Obligatorietat de donar-se d’alta a la Direcció Electrònica Vial (DEV)

Srs. Clients, Possiblement hagin rebut, o estiguin a punt de rebre, una carta de la Direcció General de Tràfic (DGT) recordant i insistint en l’obligatorietat de les empreses en estar donades d’alta i comptar amb una Direcció Electrònica Vial. Un dels objectius que pretenia el RDL 6/2015, de 30 d’octubre, que aprova la Llei de

Continue Reading

CIRCULAR Nº 9/2016: Segon pagament de l’IRPF

Si vostè va presentar la declaració de la renda de 2015 amb resultat a ingressar, va poder fraccionar el pagament l’import del deute en dues parts sense interessos ni recàrrecs. En aquest cas, al mes de juny va pagar el 60% d’aquest import, i el 40% restant ho farà dins el termini que finalitza el

Continue Reading

CIRCULAR Nº 8/2016: Novetats en els pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats

El passat divendres 30 de setembre, es van publicar al BOE dues normes que han aprovat l’augment dels pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats per a grans empreses i la modificació dels models 222 i 202, per a adaptar-los a aquest augment. Amb aquestes dues normes (Real Decret Llei 2/2016 de mesures tributàries dirigides a

Continue Reading