Mes: noviembre 2015

CIRCULAR Nº17: SEGELL PIME INNOVADORA

Mitjançant la present circular els volem informar d’una nova fórmula per tal de reconèixer el caràcter innovador de petites i mitjanes empreses, el “Segell de PIME Innovadora”. Què és el Segell de PIME Innovadora? Es un reconeixement per part del “Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) que serveix d’accés a determinades polítiques d’ajut a la

Continue Reading

PROGRAMA D’INVERSIÓ DIRECTA A L’EXTERIOR (IDE)

BENEFICIARIS Empreses amb ànim de lucre i domicili fiscal a Catalunya que tinguin una activitat industrial, comercial o de serveis sempre que aquests es duguin a terme a l’exterior i per no residents a l’estat espanyol, i que comptin amb un projecte d´inversió directa a l’exterior. OBJECTE DE SUBVENCIÓ Es podran subvencionar Projectes d´inversió directa

Continue Reading

CIRCULAR Nº16: TRIBUTACIÓ DE LES SOCIETATS CIVILS AMB OBJECTE MERCANTIL

Mitjançant la present circular els recordem amb la modificació introduïda per la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, s’estableix un important canvi per a les Societats Civils amb objecte mercantil fent que a partir de l’1 de gener de 2016 passin a ser subjectes passius de l’Impost sobre Societats. El canvi

Continue Reading