Mes: septiembre 2022

Canvi de bases abans del 30 de setembre del 2022

Recordar que a partir del dia 1 de gener de 2023 entra en vigor el nou sistema de cotització per a Autònoms en que la base de cotització vindrà determinada pels rendiments nets de les seva activitat econòmica i per tant no serà a elecció de cada persona treballadora autònoma sinó que la base de

Continue Reading

Programa International eTrade (2022)

Objecte: Concessió de subvencions per actuacions d’internacionalització digital, dins del Programa International eTrade. Beneficiaris: Petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya, que compleixin els següents requisits: Facturació mínima de 100.000 euros en el darrer exercici tancat. Disposar de la web de l’empresa en un idioma estranger. Disposar d’un pla de promoció internacional en

Continue Reading

Purple Washing. Què és?

El Purple Washing és un terme que designa les pràctiques que algunes empreses que utilitzen per a millorar els seus beneficis i imatge usant com a excusa campanyes puntuals a favor de la igualtat de gènere, sense que hi hagi un compromís real amb la causa. La igualtat és un pilar fonamental del Drets Humans

Continue Reading

Canvis en ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris

La modificació de la Llei concursal inclou novetats en aquesta matèria a partir del 2023, establint terminis màxims de concessió dels ajornaments i que varien en funció de la garantia. La Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei concursal, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de

Continue Reading

Les claus de la nova regulació laboral per a les empleades de la llar

Amb data 8 de setembre s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i de seguretat social dels treballadors al servei de la llar. La norma tracta d’equiparar aquest col·lectiu amb la resta de treballadors per compte d’altri en els àmbits

Continue Reading

Devolució de l’IVA suportat a la UE

El 30 de setembre finalitza el termini per a presentar el model 360 i sol·licitar la devolució de l’IVA suportat en altres països de la UE durant el 2021. Si en 2021 la seva empresa va enviar a algun treballador a fer tasques a un altre país de la Unió Europea, o bé a alguna

Continue Reading

Fins al 30 de setembre pot modificar la base de cotització com a autònom 2022

Li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons edat, fins al 30 de setembre de 2022. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 d’octubre de 2022. Li recordem que a partir de l’1 de

Continue Reading