Mes: mayo 2019

Registre de Salari-Principi de «TREBALL D’IGUAL VALOR»

 Entre les mesures que conté el Reial Decret Llei 6/2019 d’1 de març, per garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació i d’aplicació des del 8 de març de 2019, trobem la nova redacció de l’article 28 de l’Estatut dels Treballadors. Aquesta nova redacció té l’objectiu 

Continue Reading

Pla d’igualtat

En data 1 de març es va aprovar el Real Decret-Llei 6/2019, el qual ha introduït modificacions en la Llei d’Igualtat, que afecten a l’obligació de la negociació de plans d’igualtat a les empreses i que ha entrar en vigor de manera progressiva. A l’any 2007, es redacta la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de

Continue Reading

Anul·lació pel TEAC de sancions per declarar de manera extemporània el model 720

A mitjans de maig del 2019 el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) anul·lava per primera vegada una sanció imposada per Hisenda a un contribuent que va declarar extemporàniament els seus béns a l’estranger. Pocs dies després, el mateix Òrgan ha publicat una nova resolució on exonerat a de nou a un altre contribuent de fer

Continue Reading

Tot el que el banc està obligat a explicar al client, prèvia signatura d’un préstec hipotecari

– Informació precontractual La obligació d’informació a favor del possible prestatari no suposa cost addicional per aquest. L’entitat ha de facilitar informació precontractual detallada per mitjà d’una fitxa informativa normalitzada (FEIN). Haurà d’incloure la informació personalitzada que necessiti per comparar els préstecs disponibles en el mercat, per valorar les seves implicacions i per prendre una

Continue Reading