Mes: octubre 2018

IMPOST DE LES HIPOTEQUES

El Tribunal Suprem estableix que és el Banc i no el client qui ha de pagar l’impost de les Hipoteques, però només un dia després de fer pública la sentència, recula. El Tribunal Suprem ha dictaminat què qui ha d’abonar l’impost sobre actes jurídics documentats en les escriptures públiques de préstec amb garantia hipotecaria és

Continue Reading

MODIFICACIÓ EN EL LÍMITS D’EXCLUSIÓ METODE D’ESTIMACIÓ OBJECTIVA EXERCICI 2019

“A partir de l’exercici 2019, és redueixen el límits excloents en l’aplicació del règim en estimació objectiva”. Tal i com va sortir publicat en l’ordre HFP/1159/2017 del  01-12-2017, els límits excloents en l’aplicació del règim en estimació objectiva del IRPF i el règim simplificat en IVA del exercici 2018 és modificaven de la següent manera

Continue Reading

LA PRESTACIÓ PER MATERNITAT /PATERNITAT, EXEMPTA DE L’IRPF

El passat divendres 3 d’octubre, la Secció Segona de la Sala Contenciosa del Tribunal Suprem va dictar la sentència nº 1462/2018 per la qual es desestima el recurs de l’Advocacia de l’Estat i s’estableix com a doctrina legal que les prestacions públiques per maternitat/paternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’Impost sobre la

Continue Reading

VALIDESA DEL WHATSAPP COM A MITJÀ DE COMUNICACIÓ EN LES RELACIONS LABORALS

En l’actualitat, una de les eines que més s’utilitzen de manera quotidiana en les relacions laborals són els telèfons intel·ligents i en particular l’aplicació de WhatsApp com a forma de comunicació. Aquesta eina ha guanyat terreny degut a la celeritat que permet en les comunicacions entre empresari i treballador. Entorn a la seva utilització per

Continue Reading