Mes: enero 2021

Noves mesures de suport als treballadors autònoms

  Davant la recent finalització dels beneficis (a conseqüència de l’aplicació dels ERTE i prestacions per cessament d’activitat) establertes per a EMPRESES i TREBALLADORS AUTÒNOMS fins al 31 de gener de 2021, el recentment publicat Reial Decret-llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació, permet allargar

Continue Reading

Oferta de feina: Tècnic/a sènior en l’àrea comptable i fiscal

?Vols treballar amb nosaltres? Envia’ns el teu cv? a: rraya@cigassociats.com            

Continue Reading

Nou servei de Tràmits telemàtics

Si has de fer tràmits amb l’administració, nosaltres et podem ajudar. TRAMITACIONS DE PRESTACIONS DE SEGURETAT SOCIAL A) Pagaments directe d’ Incapacitat Temporal B) Tràmits de jubilacions C) Estudis de jubilació * D) Tràmits de prestacions per naixement de fill (maternitat, paternitat). E) Prestacions derivades de mort i supervivència (orfandat, etc…). TRAMITACIONS DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ**

Continue Reading

T’eximim de responsabilitats

  Si ha de sortir d’una societat, en la que a més de ser soci també és administrador, negociï una sortida neta en la que la resta de socis l’exonerin de possibles reclamacions en les que hagi pogut incórrer durant l’exercici del càrrec d’administrador.   Responsabilitat:  Vostè a negociat amb els seus socis la venta

Continue Reading

Si es modifica l’objecte social…

  En la situació actual es pot donar el cas de que algunes empreses comencin a realitzar alguna nova activitat, ja sia per exigències del mercat o per canvis en la seva estratègia de negoci. Tingui en compte les implicacions associades al canvi d’objecte social: Activitats: Com a regla general, una societat només pot realitzar

Continue Reading

Foment de la incorporació de persones majors de 45 anys 2021

OBJECTE L’objecte d’aquest ajut és regular els ajuts del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la contractació laboral per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball. BENEFICIARIS Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques i les comunitats de bens amb

Continue Reading

Novetats en la Llei de pressupostos generals de l’estat per a l’any 2021 ( PGE 2021).

Novetats en l’impost sobre la Renda de les persones Físiques ( IRPF ):   1.- S’incrementa el tipus impositiu de gravamen aplicable en l’escala general del IRPF a partir de 300.000 €. És modifica l’escala general de l’impost per incloure un nou tipus de gravamen del 24,50 %, quan la base liquidable digui superior a

Continue Reading

Modificacions EO i Règim Simplificat IVA Covid-19

  Principals mesures tributàries recollides al Reial Decret Llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístics, l’hostaleria i el comerç i en matèria tributària (BOE 23 de desembre) IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES Per contribuents en Estimació Objectiva (mòduls) Reducció el 2020 del rendiment net calculat

Continue Reading

Principals mesures tributàries recollides al Reial Decret Llei 35/2020

Principals mesures tributàries recollides al Reial Decret Llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístics, l’ hostaleria i el comerç i en matèria tributària (BOE 23 de desembre)   AJORNAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS En l’àmbit de les competències de l’Administració tributària de l’Estat, als efectes dels ajornaments a què

Continue Reading