Mes: abril 2021

Cobrament indegut del SEPE: implicacions en la declaració de la renda

Durant l’any 2020, vostè va estar a ERTO i va percebre prestacions del SEPE superiors a les degudes. Com afecta això a l’ IRPF? Molts treballadors que l’any passat van estar en ERTO i van rebre prestacions de el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) van percebre, per error, quantitats superiors a les que els corresponien.

Continue Reading

Servei Integral en Protecció de dades

A CERVERA I GONFAUS hem arribat a un acord amb l’empresa ALLIN per ajudar a les empreses i autònoms, en l’adaptació al nou reglament de protecció de dades, demana’ns més informació. rraya@cigassociats.com                

Continue Reading

Claus del reglament sobre igualtat retributiva (RD 902/2020)

El passat 14/04/2021 va entrar en vigor el RD 902/2020 el qual es va publicar a l’octubre 2020. És per aquest motiu que hem cregut convenient fer un recordatori del que aquesta norma implica en matèria d’Igualtat de gènere a les organitzacions. Aquesta norma preveu establir mesures específiques per fer efectiu el dret d’igualtat de

Continue Reading

Modificació de jornada període estival

Cada vegada resulta més freqüent, que les empreses pensin a modificar la jornada dels treballadors durant el període estival, ja que  la feina, si no és en el sector turístic, pot disminuir durant aquestes dates, i a més resulta un benefici pels treballadors. Ara bé, en el moment de posar a la pràctica aquesta mesura,

Continue Reading

Amb el suport d’ACCIO

A CERVERA I GONFAUS hem rebut l’ajut concedit per part d’ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l’Empresa per rebre assessorament tècnic pel PROJECTE D’ECODISSENY DEL SERVEID E QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL PER EMPRESES, dins de la línia d’ajuts dels Cupons a la Innovació 2019.            

Continue Reading