Mes: diciembre 2021

Beneficis fiscals per atraure inversors: la nova Llei “start-up”

El passat 10 de desembre arribava al Consell de Ministres la futura Llei “start-up”, la qual (en paraules de la Ministra d’Economia) “posarà Espanya a l’avantguarda en tot el que és l’impuls i la projecció d’aquestes empreses i l’atracció de talent”. Els canvis amb el primer esborrany de l’avantprojecte aprovat a l’estiu són mínims. En

Continue Reading

Compensació de Bases Imposables Negatives un DRET i no una OPCIÓ.

El criteri de l’Agència Tributària fins al moment, era el de denegar les compensacions de les BINS si aquestes s’apliquen amb una liquidació d’impostos fora de termini. Doncs bé, el Tribunal Suprem, conclou que no té rellevància en quin moment s’aplica la inclusió o la compensació, les societats en tots els casos tindran dret a

Continue Reading

Jugar no té gènere

En l’àmbit pedagògic i formatiu, l’interès que provoca el tema dels mitjans de comunicació està especialment motivat per la influència que aquests pot tenir sobre la infància i l’adolescència. Aquesta influència, però, no pot considerar-se directa, sinó que es produeix per mitjà de certes operacions que impliquen una seducció visual i narrativa que deixa la

Continue Reading

Programa Kit Digital

Objecte: El Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital. Això es farà a través de diferents paquets bàsics de digitalització, denominats paquets DTK. Beneficiaris: El programa va orientat a les necessitats de

Continue Reading

Reforma Laboral

Està previst que s’aprovi per Real Decret del Consell de Ministres, la nova reforma laboral que va ser consensuada pel Ministeri de Treball, la patronal i els sindicats el passat 23 de desembre. En principi els punts fonamentals que queden modificats són amb relació a la contractació temporal, la negociació col·lectiva o subcontractació. Cal indicar,

Continue Reading

Programa Kit Digital

Programa Kit Digital, aprofita l’ajut per implantar un Quadre de Comandament amb Business Intelligence a la teva empresa i guanya intel·ligència de negoci.          

Continue Reading