Mes: marzo 2021

El Ministeri d’Economia preveu tancar 1,5 milions de societats “zombies”

L’Agència Tributària procedirà a retirar els NIF de les empreses a les quals es doni “mort civil” S’elabora un sistema per sancionar a 150.000 empreses que no presenten comptes anuals El Ministeri d’Economia ha posat els seus ulls en el que considera un focus immens de frau i corrupció, com són les prop de 1’5

Continue Reading

Campanya de renda i patrimoni 2020

Com ja hauran sentit, a partir del proper dimecres 7 d’abril ja es podran presentar telemàticament les declaracions de renda i patrimoni corresponents a l’exercici 2020. Es podran presentar fins al dimecres 30 de juny (inclòs), podent domiciliar el pagament de la totalitat o del primer termini (60% de l’import) fins el divendres 25 de

Continue Reading

Cupons a la competitivitat empresarial (2021)

Objecte: Concessió d’ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons prestats per proveïdors acreditats per ACCIÓ mitjançant les respectives Resolucions per a l’acreditació d’assessors, agents de suport a la internacionalització i entitats TECNIO publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El proveïdor seleccionat haurà d’estar acreditat i, per tant, tenir l’acreditació vigent

Continue Reading

Si l’any passat va estar en un ERTO … ¿TE L’OBLIGACIÓ DE DECLARAR EN L’IRPF?

Els treballadors que, tot i haver treballat en 2020 per a una sola empresa, hagin percebut del SEPE més de 1.500 euros, es poden veure obligats a declarar…   Dos o més pagadors En general, si un treballador percep rendes del treball per un import no superior a 22.000 euros i treballa només per a

Continue Reading

Durant el mes de març, presentació del model 720: ¿s’ha de presentar encara?

Si hi ha un model que genera dubte entre els inversors aquest és el model 720 de Declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger. El motiu és que els tribunals estan fent enrere les sancions d’Hisenda per no presentar el model 720 atenent a la normativa europea. Ara que arriba el moment de

Continue Reading

Dipositi els diners en una notaria

  Si estàs negociant una compravenda de gran import i el venedor exigeix una paga i senyal, abans d’entregar sumes importants, assegura l’operació de manera que no perdis els diners entregats.   Dipòsit notarial Reserva: Com a pas previ a una compravenda, especialment en cas de béns de valor elevat (immobles, maquinària…), solen signar-se contractes

Continue Reading