Mes: julio 2015

TAULA DE RETENCIONS 2015

   Taula de Retencions 2015

Continue Reading

CIRCULAR Nº 12/2015: LEGALITZACIÓ TELEMÀTICA DE LLIBRES

El passat 27 d’abril el Tribunal Superior de Justícia de Madrid va emetre Auto mitjançant el qual suspenia de manera cautelar la Instrucció de la Direcció General de Registres i Notariat (DGRN), de 12 de febrer de 2015, sobre la legalització dels llibres dels empresaris en aplicació de l’article 18 de la Llei 14/2014, de

Continue Reading

CIRCULAR Nº 10/2015: Avançament reforma fiscal

El passat 2 de juliol el president del Govern va fer públic l’anunci de l’avançament de la reforma fiscal prevista per a 1 de gener de 2016. En el BOE del passat dissabte 11 de juliol s’ha publicat el Reial Decret Llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per a reduir la càrrega

Continue Reading

CIRCULAR Nº 11/2015: ALIMENTS QUE PODEN PROVOCAR AL.LÈRGIES O INTOLERÀNCIES

Benvolgut client, El 31 desembre 2014 ha entrat en vigor el Reglament ( UE ) 1169/2011 sobre informació alimentària facilitada al consumidor. Per desenvolupar alguns aspectes del reglament , s’ha publicat el Reial Decret 126/2015, que ha entrat en vigor el 5 de març 2015 . La normativa conté una llista de 14 al·lèrgens que

Continue Reading

Inversions Empresarials d’Alt Impacte

Inversions Empresarials d’Alt Impacte OBJECTE DE L’AJUT Projectes d’inversió d’actius fixes i/o projectes de creació d’ocupació, així com projecte de R+D ubicats a Catalunya, tant d’empreses ja establertes com d’empreses que volen establir-s’hi TIPOLOGIA DE PROJECTES a) Projectes d’inversió empresarial en actius fixes. b) Projectes de creació d’ocupació c) Projectes de creació d’inversió i creació

Continue Reading

La Generalitat mobilitzarà 275 ME d’inversió en innovació per part d’empreses catalanes en el període de 2015-2020.

  La nova política de la Generalitat de Catalunya busca : o   La innovació de l’empresa catalana per tal que sigui més competitiva. o   Creació de llocs de treball qualificats. o   Aportar valor afegit. o   Creació de riquesa del país. D’acord amb l’Estratègia Industrial de Catalunya, la Generalitat destinarà més de 103 milions d’euros en

Continue Reading