Mes: septiembre 2020

Subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits a la garantia juvenil

OBJECTE Concessió de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil en situació d’inscrit beneficiari. BENEFICIARIS Joves entre 18 i 29 anys inscrits al programa de garantia juvenil abans de donar-se d’alta com autònoms. CARACTERÍSTIQUES L’alta d’autònoms ha d’estar compresa entre l’1 de

Continue Reading

Els punts claus en la nova regulació del teletreball

Les dades essencials a tenir en compte de la reforma legal del teletreball són tres: s’aferma la voluntarietat, es consolida un espai important per a la negociació col·lectiva i no s’aplicarà al treball a distància provocat per la COVID-19. Els punts claus en la nova regulació del teletreball:  Què ocorre amb els treballadors que ja

Continue Reading

Al setembre, model 360

El 30 de setembre finalitza el termini per presentar el model 360 i sol·licitar la devolució de l’IVA suportat en altres països de la UE durant el 2019.   Si durant el 2019 la seva empresa va enviar a algun treballador a realitzar tasques a un altre país de la Unió Europea, o a alguna

Continue Reading

Els autònoms societaris tindran dret a sol·licitar la tarifa plana

Per causa de reiterades Sentències del Tribunal Suprem, la Tresoreria General de la Seguretat Social ha adoptat els criteris que manifesten respectives sentències a l’hora d’incloure als AUTÒNOMS SOCIETARIS com a possibles beneficiaris de l’anomenada «Tarifa Plana». 1- La tarifa plana per a nous autònoms Com a norma general, la bonificació per Tarifa Plana és

Continue Reading