Mes: febrero 2020

Durant el mes de març, model 720

Entre l’1 de gener i el 31 de març s’ha de presentar el popular model 720 (declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger) corresponent a l’any 2019. A aquests efectes, recordin que: Estan obligats a presentar aquesta declaració les persones que el 2019 hagin tingut comptes bancaris (per exemple, un dipòsit), valors (per

Continue Reading

Les absències justificades deixen de ser una causa d’acomiadament

  El passat 18 de febrer de 2020, va aprovar-se la derogació de l’article 52 d) de l’Estatut dels Treballadors, mitjançant el qual permetia l’acomiadament d’un treballador per absències encara que fossin justificades. D’aquesta manera, el Consell de Ministres aprova el Real Decret Llei a l’efecte de derogar aquest article, fet que ja vam anunciar

Continue Reading

Com evitar el dret de separació del soci a temps

Un soci pot separar-se de la societat (i cobrar el valor de les seves participacions) si l’empresa ha tingut beneficis els darrers tres anys i no ha procedit al repartiment de dividends d’almenys un 25% del benefici anual distribuïble (llevat que la societat, durant els últims cinc anys, hagi repartit almenys el 25% dels beneficis

Continue Reading