Mes: mayo 2022

Programa NEOTEC 2022

Objecte: L’objectiu del programa NEOTEC és la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i on l’estratègia de negoci es base en el desenvolupament de tecnologia. Així mateix, es preval la incorporació de persones amb grau de doctor a l’empresa per reforçar

Continue Reading

1 de Maig Dia Internacional de les Treballadores?

L’1 de maig va néixer com a dia per a reivindicar els drets dels treballadors. Treballadors no com a masculí genèric, ja que a les dones els va costar molt més exercir el dret de vaga i aconseguir millorar les condicions de treball. És clar que s’ha avançat i molt, però encara queda camí per

Continue Reading

Recordatori: Sancions per no dipositar els comptes anuals en el Registre Mercantil

L’any passat es van concretar les sancions aplicables per no presentar els Comptes Anuals. Des del 31 de gener de 2021 s’ha establert pel Reial decret 2/2021, un nou règim sancionador per l’incompliment de l’obligació de dipositar els comptes anuals en el Registre Mercantil. La novetat és que l’ICAC «pot encarregar» al Registre Mercantil la

Continue Reading

Quins incentius fiscals poden aplicar les empreses de reduïda dimensió en l’impost sobre societats 2021?

Ara que arriba la declaració de l’impost sobre societats, li recordem que si la seva empresa és de reduïda dimensió té dret a interessants incentius (llibertat d’amortització per creació d’ocupació, amortització doble, etc.). Li expliquem quins són i els seus requisits. Li recordem que perquè la seva empresa tingui el caràcter de reduïda dimensió i

Continue Reading

Hisenda inicia una campanya d’informació respecte a la cessió de l’ús de vehicles als treballadors per al seu ús particular

L’Agència Tributària ha iniciat un enviament massiu de cartes a empreses advertint-les que coneix que fan un ús abusiu dels seus cotxes d’empresa. Les cartes traslladen a les companyies que Hisenda coneix la informació sobre els vehicles de la seva propietat i d’aquells de què disposen mitjançant un contracte de lísing o rènting, dels quals

Continue Reading

Compte amb les clàusules que integren el contracte tipus sobre treball a distància (teletreball)

En una sentència de l’Audiència Nacional de 22 de març de 2022, s’ha determinat la nul·litat d’algunes de les clàusules que integren el contracte tipus sobre treball a distància que l’empresa presenta als treballadors. Haurem de prestar especial atenció a la definició concreta dels mitjans, equips i eines que s’han de facilitar. El treball a

Continue Reading

El nou contracte per a la formació en alternança

Després de la reforma laboral aprovada pel Reial decret llei 32/2021, i en vigor a partir del 30 de març de 2022, el contracte per a la formació i l’aprenentatge passa a denominar-se «de formació en alternança», integrant el de formació dual universitària, que permetrà que empreses i autònoms ampliïn la seva plantilla. En suma,

Continue Reading

Quins beneficis té demorar la jubilació

Els treballadors que demorin la seva jubilació podran cobrar un percentatge addicional del 4 % per cada any complet cotitzat des de la data en què es va complir l’edat legal de jubilació. També podran substituir aquest increment per una quantitat a tant alçat per cada any complet addicional cotitzat, o combinar totes dues opcions. Com

Continue Reading