Mes: enero 2017

Instrucció 1/2017 sobre la gestió d’ajornaments i fraccionaments de pagament

Fa uns dies, mitjançant la Circular nº 1/2017, els comunicàvem la novetat introduïda per l’AEAT que impossibilitava ajornar el pagament de l’IVA a menys que s’acredités l’absència de cobrament del mateix. Davant l’allau de queixes que ha generat aquesta mesura, la Direcció General de l’AEAT ha dictat amb data 18 de gener la Instrucció 1/2017

Continue Reading

CIRCULAR Nº 1/2017: Supressió de la possibilitat d’ajornar l’IVA trimestral

Supressió de la possibilitat d’ajornar l’IVA trimestral A partir de l’1 de gener de 2017 serà molt difícil ajornar l’IVA (303) i impossible ajornar els pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats. Srs. Clients, Com acostuma a ser habitual, amb el canvi d’any s’han introduït una sèrie de mesures fiscals encaminades a la consolidació de les

Continue Reading

CIRCULAR Nº12 /2016: CLÀUSULES SÒL

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea: Retroactivitat total de les reclamacions contra clàusules sòl Benvolgut client, El TJUE, mitjançant sentència de 21 de desembre de 2016, ha declarat que la limitació en el temps dels efectes derivats de la declaració de nul·litat de les clàusules sòl, priva els consumidors espanyols que van

Continue Reading