Mes: marzo 2015

ÚLTIMES MODIFICACIONS DE LA LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL – ASPECTES RELLEVANTS PER LES SOCIETATS AMB CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

Amb motiu de la publicació al BOE de la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es va modificar la Llei de Societats de Capital, amb la finalitat de millorar el govern corporatiu, entre d’altres, es procedeix a modificar aspectes relacionats amb l’Òrgan d’administració i en concret es realitzen les següents modificacions: a)     

Continue Reading

RECORDATORI: AJUTS CDTI I NOVES CONVOCATORIES 2015

Al 2015, el CDTI reveu comprometre més de 900 milions d’euros per projectes de R+D+i. Aquesta xifra suposa un increment del 6% respecte al pressupost del 2014. Al incrementar els fons disponibles del CDTI per les empreses dedicades a finançar els seus projecte innovadors es possibilita la millora competitiva de les mateixes, permetent un major

Continue Reading

MESURES ORDRE SOCIAL

Amb data 1 de març de 2015 entrà en vigor el Real Decret Llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social. MESURES D’ORDRE SOCIAL 1.- Contracte indefinit: En els supòsits de contractació indefinida en qualsevol de les seves modalitats, l’aportació empresarial a la cotització

Continue Reading

LEGALITZACIÓ DELS LLIBRES OBLIGATORIS

El passat 29 de setembre de 2013 va entrar en vigor la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització, on es porta a terme una nova regulació del procediment per a la legalització dels llibres obligatoris que han de portar els empresaris. Les novetats que introduïa aquesta llei pel que fa a

Continue Reading

NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES

A continuació els informem sobre les notificacions electròniques efectuades per la AEAT i les conseqüències de no efectuar el seguiment de les seves recepcions L’1 de gener de 2011, amb l’entrada en vigor del Reial Decret 1363/2010, de 29 d’octubre pel qual es regulen els supòsits de notificacions i comunicacions administratives obligatòries per mitjans electrònics,

Continue Reading