Mes: marzo 2022

Com queden els contractes temporals després de la reforma laboral?

La reforma laboral introdueix una nova regulació de la contractació temporal que serà aplicable a partir del 30 de març de 2022, amb la desaparició dels contractes temporals tal com els coneixíem fins ara (contractes d’obra, interinitat i eventuals), i només es podran subscriure els contracte de treball de durada determinada per circumstàncies de la

Continue Reading

Recomanacions per planificar el tancament fiscal i comptable de l’exercici 2021

Considerant que s’acosta el tancament de l’exercici fiscal és de summa importància fer-ne una projecció a desembre de 2021, que ens serveixi de base per prendre les decisions que més convinguin a empreses i autònoms depenent de la seva situació, per a això és important conèixer l’abast de les noves mesures fiscals que s’han aprovat

Continue Reading

COVID19 – Nous ajuts per al sector de la restauració (2022)

Objecte: La Generalitat de Catalunya destina 40 milions d’euros a professionals autònoms i pimes del sector de la restauració (bars, restaurants i cafeteries). Es tracta d’una nova línia d’ajuts directes per fer front a les afectacions generades per la Covid-19. Beneficiaris: Les persones autònomes i empreses que prestin activitats de restauració. A l’efecte d’aquesta convocatòria s’entenen com a empreses que presten

Continue Reading

Auditoria retributiva

Una auditoria retributiva o salarial consisteix en la recopilació i anàlisi d’informació relativa al salari dels treballadors d’una empresa, amb l’objectiu d’identificar bretxes salarials i posar en marxa les mesures per a garantir la igualtat retributiva entre homes i dones.   L’auditoria salarial és el procés a través del qual es tracta de detectar les

Continue Reading

Campanya de renda i patrimoni 2021

Com ja sabran, a partir del proper dimecres 6 d’abril s’inicia la campanya de renda i patrimoni corresponent a l’exercici 2021 i ja es podran presentar telemàticament les declaracions d’aquests impostos. Es podran presentar fins al 30 de juny (inclòs), podent domiciliar el pagament de la totalitat o del primer termini (60% de l’import) fins

Continue Reading

BISIO ha estat autoritzat com agent digitalitzador

BISIO ha estat autoritzat com agent digitalitzador, per poder implantar Bussines Intelligence i analítica? Encara ets a temps de demanar el teu Bo de 12.000€, per digitalitzar la teva empresa. Contacta amb nosaltres: info@bisio.cat Més informació: https://lnkd.in/ddnSeZG      

Continue Reading