PERMISOS LABORALS 21D 2017 ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA

Permisos perquè els treballadors/es puguin anar a votar:   El dijous dia 21 de desembre de 2017 les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d’electors, un permís, retribuït i no recuperable, de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui, perquè puguin exercir el

Continue Reading