Mes: octubre 2015

Repàs de les modificacions del Reglament de l’IRPF

Com ja saben, l’11 de juliol d’aquest any es va publicar al BOE el Reial Decret 633/2015, de 10 de juliol, pel qual es modifiquen el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR). Segons declara l’exposició de motius, la norma persegueix una

Continue Reading

Programa Cupons a la Internacionalització

Amb aquest programa, ACCIÓ vol fomentar l’activitat internacional sobre tot entre les pimes catalanes que vulguin iniciar-se en aquest procés i, al mateix temps, la complicitat públic-privada impulsant la coordinació y la col·laboració entre agents així com la complementarietat de propostes en un moment de limitació de recursos. Aquest programa preveu la concessió d’ajuts per

Continue Reading

CIRCULAR Nº 15/2015: ALTA EN EL REGISTRE DE DEVOLUCIÓ MENSUAL D’IVA (REDEME)

Mitjançant la present circular els recordem que durant el mes de novembre s’ha de sol·licitar la inclusió en el Règim de Devolució Mensual d’IVA (REDEME) per a que tingui efectes a partir de 1 de gener del 2016. Es tracta d’un règim voluntari del que s’haurà de sol·licitar la inscripció en el Registre de Devolució

Continue Reading

CIRCULAR Nº 14/2015 Modificació base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms

Distingits senyors, Els comuniquem que, ABANS de l’1 de NOVEMBRE, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edad. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2016. Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa

Continue Reading

CIRCULAR Nº 13/2015Línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes emprenedors, autònoms, micro, petites i mitjanes empreses

L’objecte d’aquestes bases, impulsades pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom i de la Direcció General de Comerç, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), és regular la concessió d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’emprenedors, d’autònoms, micro,

Continue Reading