Mes: febrero 2022

Programa Kit Digital

Objecte: El Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital. Això es farà a través de diferents paquets bàsics de digitalització, denominats paquets DTK. Beneficiaris: El programa va orientat a les necessitats de

Continue Reading

Els ingressos obtinguts un cop cessada l’activitat s’imputen com a rendiments de l’activitat en l’IRPF

  La Direcció General de Tributs ha aclarit que la consideració de nou ha de complir una sèrie de requisits. Un element és nou quan està acabat de fer o fabricat, quan sigui utilitzat o posat en condicions de funcionament per primera vegada. Una nau industrial la construcció de la qual no està finalitzada ni

Continue Reading

Què s’entén per «immobilitzat material nou» a afectes de l’impost sobre societats?

La Direcció General de Tributs ha aclarit que la consideració de nou ha de complir una sèrie de requisits. Un element és nou quan està acabat de fer o fabricat, quan sigui utilitzat o posat en condicions de funcionament per primera vegada. Una nau industrial la construcció de la qual no està finalitzada ni ha

Continue Reading

Ja tens el teu PLA D’IGUALTAT?

  El Reial Decret-Llei 6/2019 d’1 de març que aplica mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació  de incorporava que de manera esglaonada, les empreses de més a menys plantilla han hagut d’adequar-se al què aquesta norma marcava en matèria d’Igualtat de Gènere.

Continue Reading

Acord per a l’increment del salari mínim interprofessional (SMI) a 1.000 euros al mes des de l’1 de gener de 2022

Després de l’acord assolit entre el Govern i els sindicats majoritaris, al BOE del 23 de febrer de 2022 s’ha publicat el Reial decret 152/2022, de 22 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2022, que quedaria fixat en 1.000 euros al mes (14 pagues) amb efectes retroactiu des

Continue Reading

C&G rep un ajut per incorporar indicadors de circularitat al programa BISIO

 Des de CERVERA & GONFAUS ASSOCIATS, S.L.P. hem rebut concessió d’ajut per part de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) per portar a terme el projecte “QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL PER EMPRESES AMB INDICADORS DE CIRCULARITAT– ECO·QC” dins de la Línia d’Ajuts per a projectes de foment de l’economia circular 2019. Resolució TES/1711/2019. “Amb el

Continue Reading