Mes: julio 2022

AJUTS LEADER (2022)

Objecte: Aplicar les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) proposades pels Grups d’Acció Local (GAL), i aprovades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), per a: Fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica. Fomentar la creació d’ocupació. Establir polítiques especifiques per als joves del món rural, que fomentin el seu arrelament i

Continue Reading

Millores en la tributació dels plans de pensions empresarials

Recentment s’ha publicat al BOE la Llei 12/2022, de 30 de juny, de regulació per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupació. Entre altres canvis normatius, aquesta llei millora els incentius fiscals aplicables a les aportacions a plans de pensions empresarials, principalment en el cas dels treballadors amb rendes del treball més baixes.   Canvis

Continue Reading

És possible deduir l’IVA abans de l’inici de l’activitat empresarial?

L’IVA suportat en la compra de béns o serveis durant la “fase preparatòria” d’un negoci (és a dir, amb anterioritat a l’inici de l’activitat) és deduïble. Per a això, n’hi ha prou amb la demostració que, en incórrer en aquestes despeses, es tenia la intenció d’iniciar una activitat que donava dret a deduir l’IVA suportat.

Continue Reading

El Consell de Ministres aprova el nou sistema de cotització i altres punts d’interès per als autònoms

El nou sistema de cotització d’autònoms per ingressos reals, comptarà amb un període de transició de nou anys, fins a 2032, i es començarà a aplicar a partir de gener de 2023, amb 15 trams de quotes que aniran des dels 230 euros fins als 500 euros i variaran fins a 2025, en funció dels

Continue Reading

Ja pot sol·licitar l’ajut de 200 euros per a persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni

  És un ajut que consisteix en un pagament únic de 200 euros, per a les persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni, que siguin assalariats, autònoms o aturats. Es pot sol·licitar a través del formulari electrònic disponible en la seu electrònica de l’AEAT, del 8 de juliol de 2022 fins al 30 de

Continue Reading

Reduccions de quotes de les contribucions empresarials als plans d’ocupació

Amb el propòsit d’incentivar la negociació col·lectiva sectorial per a la generalització entre la població treballadora dels plans de pensions, en la seva modalitat de sistema d’ocupació, s’ha introduït, amb efectes des de l’1 de gener de 2023, una reducció del 100% de la quota empresarial per contingències comunes a la Seguretat Social respecte dels

Continue Reading

LGTBI FOBIA en el mercat laboral

En el mes de l’Orgull analitzem què es pot fer des de les empreses i la societat per a acabar amb la lgtbifobia en el treball. Malgrat la legislació favorable, continua existint discriminació i invisibilitat.   Juny i juliol són mesos de reivindicació de l’Orgull LGTBI+, però és durant tot l’any quan es lluita per

Continue Reading