Mes: noviembre 2018

Aprendre treballant, treballar aprenent

Cada cop és més freqüent la integració d’estudiants al món laboral, però moltes empreses no ho veuen clar… incorporar una persona sense experiència dins l’empresa amb el cost d’un treballador experimentat? Val la pena invertir temps en la formació d’una persona que no ha acabat d’estudiar? Actualment s’està impulsant una nova modalitat de contractació: La

Continue Reading

Encara tens crèdit??

Les empreses disposen anualment d’un crèdit per finançar la formació programada, l’import de la qual resulta d’aplicar a la quantia ingressada per l’any anterior en concepte de quota de formació professional, el percentatge que anualment s’estableix per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, en funció de la grandària de l’empresa. Des de 2018, s’estableix

Continue Reading

Opció pel règim de devolució mensual d’IVA

Recordeu que durant el mes de novembre l’empresa pot optar per acollir-se al règim de devolució mensual d’IVA a partir de l’any que ve. A aquest efecte, ha de complir els requisits següents: Ha de sol·licitar la seva inscripció mitjançant la presentació del model 036 de declaració censal. En concret, haurà de marcar la casella

Continue Reading

Al novembre, model 232

Recordeu que durant el mes de novembre s’ha de presentar el Model 232, declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals. Aquest model s’ha de presentar al mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu (per tant, al mes de novembre,

Continue Reading

App informàtica per orientar les parelles separades sobre el repartiment dels fills petits

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha creat una aplicació informàtica per assessorar a les parelles i també als professionals que intervenen en processos de separació i divorci, sobre com tractar als fills més petits durant tot el procés de ruptura dels progenitors. La finalitat d’aquesta aplicació és la de proporcionar un

Continue Reading

Notificacions telemàtiques obligatòries

Des del passat 1 d’octubre de 2018, tant la Tresoreria General de la Seguretat Social com l’Agència Tributària de Catalunya  han establert l’obligatorietat de comunicar-se amb els contribuents mitjançant notificacions o comunicacions telemàtiques per via electrònica. Aquesta obligatorietat (per part d’alguns col·lectius), ja s’havia anat implementant en diferents etapes per part de l’Agència Estatal d’Administració

Continue Reading