Mes: enero 2019

DEROGACIÓ DEL REAL DECRET LLEI DE LLOGUER D’HABITATGES

El passat dia 24 de gener de 2019 es va publicar al BOE la resolució per la que es deroga el Real Decret Llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria de vivenda i lloguer. Entre d’altres mesures, el Real Decret Llei establia com a novetats que, en els contractes de lloguer

Continue Reading

RD 28/2018 DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA SOCIAL, LABORAL I DE TREBALL.

Salari Mínim Interprofessional El Reial decret 1462/2018, estableix que la quantia del SMI per aquest any 2019 serà de: 30 euros/ dia, 900 euros/mes en 14 pagues o 12.600 euros anuals. Aquesta pujada suposa un increment del 22,3% respecte la quantia de l’SMI vigent durant l’any 2018, quan se situava en 10.302,60 euros l’any. S’ hauran

Continue Reading

ACLARIMENTS SOBRE LA NOVA DEDUCCIÓ PER DESPESES EN GUARDERIES

La declaració de la renda de 2018 portarà una nova deducció per a les mares treballadores que portin els seus fills a la llar d’infants. A més de la deducció per 1.200 euros anuals amb què compten les mares treballadores amb fills menors de tres anys, els pressupostos inclouen un benefici fiscal afegit per a

Continue Reading

10 CLAUS DE L’HERÈNCIA A CATALUNYA QUAN NO S’HA ATORGAT TESTAMENT

Encara no tens el teu? Quan una persona mor sense haver atorgat testament, o bé quan el testament esdevé nul, o les persones nomenades hereves no poden arribar a ser-ho, la disposició del seus béns i drets és regula d’acord amb allò que disposa el Títol IV del Codi Civil de Catalunya, articles 440 a

Continue Reading