Mes: octubre 2017

CIRCULAR Nº 11/2017: MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ del Règim especial de Treballadors autònoms

Distingits senyors, Els comuniquem que, ABANS de l’1 de NOVEMBRE, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edat. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2018. Així mateix, els recordem, que  la

Continue Reading

Aplicació de l’IVA i l’IRPF en altres conceptes repercutits en les rendes de lloguer

Els altres conceptes repercutits en les factures de lloguer tals com IBI, despeses de comunitat, taxes d’escombraries, i subministraments, etc.. hauran de ser incloses en la base imposable per calcular la quota repercutida de l’IVA, així com tingudes en compte a efectes d’aplicar la retenció de l’IRPF d’aquests lloguers” Segons lo establert en el art.78

Continue Reading