Mes: enero 2018

Fiscalitat de les criptomonedes: tributació del “Bitcoin

¿Operes amb Bitcoin? T’has plantejat com tributar el guany o pèrdua patrimonial en el cas de vendre’ls? Així tributen els operadors que treballen amb criptodivises. L’espectacular fenomen del Bitcoin, no només perquè s’hagi multiplicat per deu el seu valor en el que va d’any, sinó perquè la seva utilització porta de cap a governs i

Continue Reading

REIAL DECRET 1077/2017, DE 29 DE DESEMBRE, PEL QUE ES FIXA EL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL PER AL 2018

Per a aquest 2018 el salari mínim interprofessional augmenta un 4% respecte del SMI corresponent a l’any 2017 i queda fixat en les següents quantitats: 24,53 euros/dia o 735,9 euros/mes o 10.302,6 euros/any en 14 pagues. Aquests imports estan referits a la jornada legal de treball de cada activitat, de manera que si es realitzés

Continue Reading