Al setembre, model 360

El 30 de setembre finalitza el termini per presentar el model 360 i sol·licitar la devolució de l’IVA suportat en altres països de la UE durant el 2019.

 

Si durant el 2019 la seva empresa va enviar a algun treballador a realitzar tasques a un altre país de la Unió Europea, o a alguna fira situada en dit territori, és molt possible que aquest incorregués en despeses per les quals suportés IVA d’aquest país: hotels, lloguer de vehicles , lloguer de sales de reunions, accés a fires, compra de productes a l’estranger que després no van ser transportats a Espanya, etc.

Doncs bé, al tractar-se d’un IVA suportat en un altre país, la seva empresa no pot deduir-lo en les declaracions periòdiques d’IVA (model 303). Per recuperar l’impost, ha de sol·licitar la seva devolució mitjançant el model 360 (que es presenta obligatòriament per Internet, juntament amb una còpia de les factures que justifiquin l’IVA suportat). A partir d’aquí, l’Administració d’Hisenda espanyola comunica la sol·licitud al país en el qual es va suportar l’IVA, perquè aquest gestioni la devolució.

 

La seva empresa podrà recuperar l’IVA suportat en un altre país comunitari sempre que aquest hagués resultat deduïble d’haver estat suportat a Espanya (és a dir, s’ha d’haver suportat en el desenvolupament d’activitats empresarials). En cas que la seva empresa estigui en prorrata i només pugui deduir-se un percentatge de l’IVA suportat, també podrà sol·licitar la devolució de part de l’IVA, en funció d’aquesta prorrata (haurà de fer constar aquest percentatge en la declaració).

Ha de presentar una sol·licitud de devolució (model 360) per cada país en què hi hagi suportat IVA, i en relació amb períodes trimestrals o anuals. El termini de presentació s’inicia un cop transcorre el trimestre o l’any a què va referida aquesta sol·licitud, i finalitza el 30 setembre de l’any següent. Així doncs, el pròxim 30 de setembre finalitzarà el termini per a sol·licitar la devolució de l’IVA suportat durant el 2019.

Per més informació, pot contactar amb el nostre departament fiscal : rlopez@cigassociats.com o per telèfon 938722738