CIRCULAR 7/2017: Nova instrucció control registre jornada

Benvolgut client,

Des del Departament Laboral els volem fer ressò de les últimes novetats pel que fa al criteri de la Inspecció de Treball sobre el control en matèria de temps de treball i hores extraordinàries.

Arrel de la segona sentència del Tribunal Suprem que fixa jurisprudència i aclareix el dubte sobre la obligatorietat de les empreses a dur un registre de la totalitat dels treballadors.

En aquest sentit, la Direcció General de la Inspecció de Treball ha modificat la seva instrucció 3/2016 i clarifica la qüestió especificant que, només serà obligatori portar el registre diari de les hores de treball a:

a)      Tots els treballadors a temps parcial, realitzin o no hores complementàries.

b)      Els treballadors a jornada completa, sempre i quan aquests realitzin hores extres de manera habitual tal i com preveu l’ article 35.5 ET.

per qualsevol consulta o aclariment, no dubtin en contactar amb el Departament Laboral, al telèfon 93.872.27.38.

Atentament,

Cervera & Gonfaus Associats, S.L.P

Manresa, a 24 de maig  de 2017