Devolució de l’IVA suportat a la UE

El 30 de setembre finalitza el termini per a presentar el model 360 i sol·licitar la devolució de l’IVA suportat en altres països de la UE durant el 2021.

Si en 2021 la seva empresa va enviar a algun treballador a fer tasques a un altre país de la Unió Europea, o bé a alguna fira situada en aquest territori, és molt possible que aquest incorregués en despeses pels quals suportés IVA d’aquest país: hotels, lloguer de vehicles, lloguer de sales de reunions, accés a fires, compra de productes a l’estranger que després no van ser transportats a Espanya, etc.

Doncs bé, recordi que, en tractar-se d’un IVA suportat en un altre país, la seva empresa no pot deduir-l’hi en les declaracions periòdiques d’IVA (model 303). Per a recuperar l’impost, ha de sol·licitar la seva devolució mitjançant el model 360 (que es presenta obligatòriament per Internet, juntament amb una còpia de les factures que justifiquin l’IVA suportat). A partir d’aquí, l’administració d’Hisenda espanyola comunica la sol·licitud al país en el qual es va suportar l’IVA perquè aquest gestioni la devolució.

La seva empresa podrà recuperar l’IVA suportat en un altre país comunitari sempre que aquest hagués resultat deduïble d’haver estat suportat a Espanya (és a dir, ha d’haver-se suportat en el desenvolupament d’activitats empresarials). En cas que la seva empresa estigui en prorrata i només pugui deduir-se un percentatge de l’IVA suportat, també podrà sol·licitar la devolució de part de l’IVA en funció d’aquesta prorrata (haurà de fer constar aquest percentatge en la declaració).

Haurà de presentar una sol·licitud de devolució (model 360) per cada país en el qual hagi suportat IVA i en relació amb períodes trimestrals o anuals. El termini de presentació s’inicia una vegada transcorre el trimestre o l’any a què va referida aquesta sol·licitud i acaba el 30 setembre de l’any següent. Així doncs, el pròxim 30 de setembre finalitzarà el termini per a sol·licitar la devolució de l’IVA suportat durant el 2021.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió: rlopez@cigassociats.com