Les societats moroses no podran optar a subvencions públiques

A fi de frenar la morositat, les empreses que no compleixin amb els terminis establerts en la Llei 3/2004, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, no podran optar a subvencions públiques, ni ser empreses col·laboradores.

Aquesta lluita contra la morositat entrarà en vigor a partir del 19 d’octubre de 2022, quan la nova Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses, també coneguda com la ”Llei Crea i Creix, desplegarà tots els seus efectes.

Es busca impulsar la transparència respecte als períodes de pagament de les operacions comercials. Per a això, el Govern crearà i regularà el funcionament d’un Observatori Estatal de la Morositat Privada, encarregat del seguiment de l’evolució de les dades de pagament i la promoció de bones pràctiques en aquest àmbit.

Així mateix, es reforça la normativa de contractació pública per a garantir que els adjudicataris abonin en temps el preu pactat amb els subcontractistes.

En cas de qualsevol dubte o per rebre més informació sobre la nova normativa no dubteu en posar-vos en contacte amb el nostre despatx a través de la següent adreça electrònica: agarcia@cigassociats.com