LGTBI FOBIA en el mercat laboral

En el mes de l’Orgull analitzem què es pot fer des de les empreses i la societat per a acabar amb la lgtbifobia en el treball. Malgrat la legislació favorable, continua existint discriminació i invisibilitat.

 

Juny i juliol són mesos de reivindicació de l’Orgull LGTBI+, però és durant tot l’any quan es lluita per aconseguir la igualtat per al col·lectiu. En aquest article es pretén plasmar les desigualtats que a dia d’avui aquest col·lectiu segueix rebent malgrat la normativa en vigor destinada a finalitzar amb tal discriminació

 

El govern d’Espanya i Portugal han dut a terme el projecte ADIM. En aquest projecte han participat 16 empreses i 8 universitats públiques d’ambdós països. En aquest estudi d’han desvelat dades com: el 72% de les persones del col·lectiu LGBTI+ no revelen la seva veritable orientació sexual en els seus llocs de treball, i solament el 55% de les persones del col·lectiu que tenen fills i filles se senten còmodes parlant d’això. Especialment rellevant és el fet que el 24% de les persones reconeix que un dels motius principals de romandre en silenci és no voler que canviï la valoració professional que es té d’elles.

 

Un motiu molt freqüent pel qual no revelen la seva identitat sexual és el temor als insults o a l’acomiadament, però també a ser víctimes de burles, acudits o tafaneries, siguin intencionats o no. Els comentaris, l’aïllament en l’ambient de treball o el llenguatge discriminatori en moments relaxats del treball també són altres factors. Per això i per altres dades, és imprescindible la implicació de l’empresa, els sindicats i la resta d’actors socials en el mercat laboral. L’objectiu, posar fi a la discriminació laboral del col·lectiu LGTBI+.

 

 

Quin paper tenen les empreses i sindicats en la lluita contra les discriminacions?

La gestió de la diversitat LGTBI en les empreses és una pràctica que està implícita en la Responsabilitat Social Corporativa i l’ètica empresarial. Les empreses socialment responsables han d’estar compromeses amb la consecució de la igualtat i el respecte de la diversitat i els drets de les persones LGTBI.

 

Tant des de la legislació estatal com des dels actors laborals, s’ha de posar èmfasis en les mesures que facin del treball un lloc lliure de violències. Entre altres eines, està la formació. Per aquest motiu els sindicats majoritaris CCOO i UGT aposten per cursos tant per treballadors/es delegats/es sindicals “perquè tinguin coneixements suficients per a detectar l’homofòbia i la transfòbia”

 

Des dels plans d’igualtat i altres eines de les empreses es pot fer molt per posar fi a la discriminació laboral del col·lectiu LGTBI+. Els passos que estableix l’Institut de les Dones són:

 

 • Prevenir. Ampliar i millorar l’actual marc normatiu, donant major reconeixement i singularitat a la situació de les persones LGBT en l’àmbit laboral.
 • Formar i sensibilitzar. La formació i sensibilització apareixen com l’eina bàsica per a aconseguir entorns inclusius. Aquesta ha de ser transversal per a aconseguir a tots els nivells que actuen en l’àmbit laboral. Ha de conscienciar a les empreses en què la inclusió LGBT és d’interès per a elles. I ha d’aportar les bases de la sensibilització en situacions de discriminació.
 • Premiar i castigar. Establir canals que premiïn les bones pràctiques al mateix temps que se sancionen més clarament les actituds i comportaments homòfobs, per a transmetre clarament “tolerància 0” a la lgtbfobia.

 

Quins beneficis suposa la gestió de la diversitat en les empreses?

La correcta gestió d’equips i espais de treball a través de la diversitat tindrà un impacte positiu en l’empresa que es veurà reflectit en una sèrie de beneficis:

 

 • Atracció i retenció de talent.
 • Creació d’equips de treball diversos que aportessin idees innovadores.
 • Millora dels resultats de les persones LGTBI de l’empresa.
 • Millora dels resultats del treball en equip de l’organització.
 • Atracció de consumidors/es responsables.
 • Increment de vendes i beneficis.
 • Millora de la imatge corporativa.
 • Defensa i respecte dels Drets Humans.

Per més informació podeu contactar amb el departament laboral:  laboral@cigassociats.com