Qui ha de tornar els diners d’un vol cancel·lat un cop transcorreguts 12 mesos de la finalització de l’estat d’alarma decretat per primer cop?

El 21 de juny es compleix un any de la finalització de l’estat d’alarma decretat per primer cop el dia 14 de març de 2020, i tant les agències de viatges com les línies aèries hauran de reemborsar l’import complet dels abonaments que van oferir amb motiu de les cancel·lacions per Covid-19.

 

A qui hem de reclamar els diners, a l’agència de viatges o a la línia aèria?

Cal reclamar al responsable principal de la incidència del vol. En el 90% dels casos, la responsabilitat recau sobre la línia aèria. No obstant, davant d’una situació de cancel·lació de vol a conseqüència del Coronavirus, s’aconsella que si el consumidor ha comprat el vol mitjançant una agència de viatges, reclami davant d’aquesta el reemborsament i no a la línia aèria.

Degut a que es tracta d’una cancel·lació per circumstàncies de força major alienes a la línia aèria, no hi haurà dret a la compensació que sí s’estableix per cancel·lacions d’altre tipus, així doncs, el passatger afectat tindrà dret només a recuperar el cost del bitllet cancel·lat.

És per això que, si en el seu dia l’agència de viatges o la línia aèria li va oferir un abonament d’un any per compensar el cost del vol, i no n’ha fet ús, cal que reclami a la línia aèria el reemborsament del cost del seu bitllet.

Si necessita assessorament en relació a aquesta matèria pot contactar amb el nostre departament jurídic cmasip@cigassociats.com