S’eleva la quantia ajornable a la Seguretat Social sense garanties

Es facilita la liquiditat de les empreses, amb la possibilitat de poder ajornar deutes amb la Seguretat Social sense garanties. S’amplia la quantitat ajornable.

Amb vigència des del 10 d’abril, s’adopten les següents mesures amb la finalitat de facilitar la tramitació d’ajornaments de deutes amb la Seguretat Social, a través de:

  1. S’eleva la quantia ajornable sense

–  el total del deute ajornable sigui igual o inferior a 150.000 euros (abans 30.000)

– els deutes ajornables sigui igual o inferiors a 250.000 euros (abans 90.000) i s’acorda que s’ingressin almenys una tercera part del deute abans de 10 dies des de la notificació de concessió i la resta als 2 anys següents.

Per més informació contacti amb el seu gestor o al mail cig@cigassociats.com