Activitat en un local arrendat i coronavirus

Moltes empreses que tenen el seu negoci en un local arrendat han estat pactant amb el propietari una rebaixa, un ajornament, o fins i tot la condonació temporal en el preu del lloguer a causa del COVID-19, donat que fins al 22 d’abril no es va publicar  pel Govern cap mesura en aquest sentit, motiu

Continue Reading