Etiqueta: LLOGUER

Ajut per al pagament del lloguer, de l’habitatge habitual, per a persones en situació de vulnerabilitat provocada per la pandèmia del Covid

  Des del dia 19 de maig de 2020 i fins al dia 30 de setembre de 2020, es podran presentar les sol·licituds per demanar l’ajut per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual. Mitjançant el document adjunt, elaborat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, es recull tot un seguit de preguntes freqüents als efectes

Continue Reading

APROVACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 21/2018, DE 14 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA D’HABITATGE I LLOGUER (BOE 304, DE 18 DE DESEMBRE).

Nova exempció en els contractes d’arrendament S’ha publicat el Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer (BOE 304, de 18 de desembre). El Reial decret llei modifica el Text refós de la Llei de l’Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial Decret

Continue Reading