ACLARIMENTS SOBRE LA NOVA DEDUCCIÓ PER DESPESES EN GUARDERIES

La declaració de la renda de 2018 portarà una nova deducció per a les mares treballadores que portin els seus fills a la llar d’infants. A més de la deducció per 1.200 euros anuals amb què compten les mares treballadores amb fills menors de tres anys, els pressupostos inclouen un benefici fiscal afegit per a les despeses de guarderia que dóna dret a una deducció addicional de 1.000 euros anuals, ja siguin empleades assalariades o autònomes.

Tal deducció ja es va incloure en els pressupostos de 2018 (com vàrem explicar a la newsletter del passat mes d’octubre), que van entrar en vigor a començament de juliol de l’any passat.

 

Aquest nou benefici fiscal es per al conjunt de l’exercici, de manera que es recollirà en la declaració de la renda que es presenti entre abril i juny d’aquest any. Si és el pare o el tutor qui assumeix la despesa de guarderia, podrà igualment gaudir de la deducció.

La deducció inclou totes les despeses mensuals de l’escola infantil, amb la limitació d’aquests 1.000 euros anuals, amb independència de si el fill ha complert ja els tres anys al llarg de 2018. Així, Hisenda reconeixerà com a despeses de guarderia deduïbles les registrades fins al mes anterior al fet que el nen iniciï el primer curs d’infantil. D’aquesta manera, si va complir els 3 anys al febrer i no va a l’escola fins a setembre, es contemplaran les despeses de guarderia fins al mes de juliol (inclòs).

La deducció s’aplicarà pel pagat a les escoles infantils autoritzades, que seran les encarregades de la tramitació amb Hisenda per a la seva aplicació a través de l’emplenament del model 233. D’aquesta manera, no correspon als pares o mares realitzar cap tràmit. El progenitor no necessitarà tampoc aportar cap justificant emès per la llar d’infants o centre d’educació infantil autoritzat per gaudir de la deducció. «Només cal que la llar d’infants o centre d’educació infantil autoritzat presentin correctament la declaració informativa, model 233», expliquen des de l’Agència Tributària, per al que compten de termini fins al pròxim 15 de febrer, amb la informació corresponent a l’any anterior.

El dret a la deducció per despeses de guarderia s’aplica únicament al que paga el contribuent “de la seva butxaca”. És a dir, no es considerarà com a despesa deduïble la subvenció o ajuda que pugui rebre el progenitor per a la despesa de guarderia ni tampoc l’abonament que realitzi en el seu nom l’empresa com a retribució en espècie. Es pretén així evitar una doble deducció pel mateix concepte.