AJUTS A LES EMPRESES DEL COMERÇ, DELS SERVEIS, L’ARTESANIA I LA MODA, 2018

Objecte:

Atorgament de les subvencions a les empreses del comerç al detall, dels serveis, l’artesania, i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l’artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors.

Organisme responsable:

CCAM: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

Àmbit:

Comerç, serveis, artesania i moda

Tipus:

Subvenció

Beneficiaris:

Les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda), donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques.

 • Empreses de comerç: activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.
 • Empreses artesanes: desenvolupen activitats relatives al Repertori de famílies d’oficis artesans.
 • Empreses de moda: activitats intensives en disseny i creativitat, els seus productes i serveis estan subjectes a una renovació constant i es vinculen a l’equipament de la persona.
 • Empreses de serveis: Tallers mecànics. Serveis fotogràfics. Copisteries i arts gràfiques. Serveis de reparacions. Agències de viatges detallistes. Tintoreria i bugaderies. Perruqueria i salons d’estètica i bellesa. Bars i restaurants. Serveis de menjar preparat i càtering.

Detalls de la convocatòria:

3 Línies d’ajuts i quantia:

 1. a) programa per a la participació en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional:  la inversió mínima subvencionable ha de ser 1.000 euros, essent la despesa de cadascuna de les fires de, com a mínim, 500,00 euros. La quantia de la subvenció és fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000 euros en cas de fires d’àmbit nacional i estatal, ii de fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000,00 euros en cas de fires d’àmbit internacional. Despeses subvencionables: la contractació de l’espai i de l’estand, el lloguer de mobiliari i assegurances; despeses de muntatge i decoració, Servei de vigilància seguretat i neteja, transport de mercaderies o retolació, senyalització i publicitat en mitjans de comunicació.
 2. b) programa de transformació digital.
 • Àmbit 1: Presència a internet: crear una pàgina web presencial per donar a conèixer l’empresa i els seus productes o serveis a la xarxa. L’ajut cobrirà fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 500 euros.
 • Àmbit 2: Xarxes socials: alta i gestió dels perfils corporatius a les principals xarxes socials. La línia cobrirà fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000 euros.
 • Àmbit 3: Comerç electrònic: crear la botiga online a partir d’un establiment físic. La línia cobrirà fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000 euros.
 • Àmbit 4: Màrqueting digital: promocionar i comunicar a nivell online per incrementar vendes, fidelitzar clients, crear marca, etc. La línia cobrirà fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000 euros.

Àmbit 5: Digitalització de l’establiment a peu de carrer. Dotar a l’establiment físic de tecnologies digitals per aconseguir un avantatge competitiu. L’ajut cobrirà fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 6.000,00 euros

3. c) programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments:

 • Àmbit 1: Recuperació dels locals buits: compra, arrendament o concessió administrativa de locals o bé l’ús d’aparadors de locals tancats. La inversió mínima subvencionable ha de ser de 2.000 euros, la inversió màxima 60.000 euros i la subvenció cobreix fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros i contempla les despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa i  les despeses derivades de l’obertura de l’establiment (obres, projectes d’interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions d’embelliment d’aparadors, etc.).
 • Àmbit 2: Per l’altre, cobreix les actuacions següents:
  • Les despeses derivades de les reformes a l’establiment en parades de mercats municipals sedentaris,
  • L’adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris on el sol·licitant acrediti la titularitat en com a mínim els darrers 5 anys,
  • La reforma de l’establiment de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys (on el sol·licitant n’acrediti la titularitat de com a mínim els darrers 10 anys)

Igual que en l’àmbit anterior, la inversió mínima subvencionable ha de ser de 2.000 euros, la inversió màxima 60.000 euros i la subvenció cobreix fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros

 

 

El període d’execució de l’acció objecte de subvenció s’ha de realitzar de manera efectiva durant l’any 2018.

 

Terminis:  Tot i que està pendent de publicar la convocatòria, la finalització del termini de presentació està prevista pel 14/08/2018