AJUTS A LES EMPRESES DEL COMERÇ, DELS SERVEIS, L’ARTESANIA I LA MODA, 2018 PROGRAMA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA A TRAVES D’ENTITATS

Objecte:

Impulsar la competitivitat de les empreses a través de les entitats mitjançant:

 • Projecte de dinamització comercial en les zones urbanes que millorin l’activitat comercial, potenciant el comerç de proximitat i els Mercats Municipals sedentaris i no sedentaris.
 • Projectes per promocionar la transformació digital del comerç, potencial l’enfortiment de les empreses, i mantenir i desenvolupar el talent i fomentar la internacionalització.

Organisme responsable:

CCAM: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

Àmbit:

Comerç, serveis, artesania i moda

Tipus:

Subvenció

Beneficiaris:

Les entitats representatives del sector comerç, el serveis, l’artesania i la moda:

 • Entitats territorials sense ànim de lucre
 • Gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre
 • Associacions de Mercats Municipals sedentaris i no sedentaris
 • Empreses agrupades (cooperatives o centrals de compres)
 • S’exclouen les fundacions i col·legis professionals

Detalls de la convocatòria:

 • Projectes de transformació digital a nivell associatiu: Creació de pàgina web, creació o millora de la comunicació en xarxes socials, APP’s, sistemes de digitalització de la publicitat, o similars.
 • Projectes d’enfortiment de les empreses associades i de dinamització comercial com: Difusió i comunicació de l’oferta comercial (material promocional, plànols comercials, imatge corporativa, senyalització, butlletins electrònics, …), activitats de promoció del comerç (actuacions d’animació al carrer, celebració de dates assenyalades, campanyes específiques, …), activitats de fidelització dels clients (vals descompte, tiquets d’aparcament, repartiment a domicili, consigna, …), millora del mix comercial (utilització d’aparadors en locals buits, …), assistència a fires per promoció de l’entitat.
 • Projectes per mantenir i desenvolupar el talent: organització de fires, talleres, formació, jornades, Tour Retails o premis tant sectorials com territorials.
 • Projectes de foment de la internacionalització: Assessorament extern per part d’empreses especialitzades que impulsin la internacionalització de les empreses associades, assistència a jornades de formació internacional, o qualsevol altre projecte que potenciï la internacionalització.

 

Dades especifiques de l’ajut

 • La inversió mínima subvencionable ha de ser de 3.000 euros, excloent les despeses de gestió i estructura.
 • Fins el 50% del cost de les actuacions subvencionables, amb un màxim de 23.000 euros, més el 15% de les despeses de gestió i estructura, amb un màxim de 3.000 euros.
 • En cas de les associacions dels mercats i les centrals de compra o cooperatives, el límit màxim s’estableix en 8.000 euros més el 15% de les despeses de gestió i estructura, amb un màxim de 3.000 euros.

 

 

El període d’execució de l’acció objecte de subvenció s’ha de realitzar de manera efectiva durant l’any 2018.

 

Terminis:  Tot i que està pendent de publicar la convocatòria, la finalització del termini de presentació està prevista pel 14/08/2018