AJUTS A LES EMPRESES DEL COMERÇ, DELS SERVEIS, L’ARTESANIA I LA MODA, 2018 PROGRAMA INTERNACIONALITZACIO DE LA MODA

Objecte:

Estimular i promoure la participació individual dels dissenyadors i marques de moda en showrooms comercials internacionals temporals de moda i/o fires internacionals.

Organisme responsable:

CCAM: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

Àmbit:

Comerç, serveis, artesania i moda

Tipus:

Subvenció

Beneficiaris:

Les empreses de disseny de moda que participin en espais de venda efímers temporals internacionals.

Detalls de la convocatòria:

  • Participació, com a expositors, en showrooms i/o fires o altres esdeveniment similars internacionals que es realitzin fora de Catalunya i de l’Estat Espanyol:
  1. a) Que la inversió mínima subvencionable per la totalitat de les despeses de participació en les diferents actuacions sigui de 1.000 euros, essent la despesa de cadascuna de les fires de, com a mínim 500,00 euros.
  2. b) Que el showroom i/o fira tingui lloc fora de l’Estat Espanyol
  • Petites i mitjanes empreses: Per fires, showrooms comercials i altres similars que tinguin lloc a la Unió Europea, fins el 20% de les despeses subvencionables i fora de la Unió Europea, fins el 50% de les despeses subvencionables.
  • Per microempreses i autònoms: Per fires, showrooms comercials i altres similars que tinguin lloc a qualsevol ciutat fora de Catalunya i de l’Estat Espanyol, fins el 50% de les despeses subvencionables

 

La quantitat màxima que es podrà atorgar per beneficiari serà de 5.000,00 euros.

 

 

El període d’execució de l’acció objecte de subvenció s’ha de realitzar de manera efectiva durant l’any 2018.

 

Terminis:  Tot i que està pendent de publicar la convocatòria, la finalització del termini de presentació està prevista pel 14/08/2018.