Ajuts per la transformació digital

OBJECTE

Suport a les microempreses i treballadors autònoms per a l’impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci, i la seva formació associada.

BENEFICIARIS

Entitats vinculades als sectors del comerç, de l’hostaleria, del turisme i/o de la cultura, que acreditin que representen les microempreses i/o les persones treballadores autònomes d’aquests sectors a partir de convenis d’adhesió.

Aquestes entitats es poden agrupar amb entitats de formació per a la formació associada i han d’estar inscrites en el Registre de centres de formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en l’àrea professional objecte de la formació.

REQUISITS

Els projectes han d’oferir serveis als sectors del comerç, de l’hostaleria, del turisme i/o de la cultura i plantejar actuacions de transformació digital, nous models de negoci i/o noves formes de treballar, també sobre seguretat i salut laboral. A més, han de contenir formació associada per al desenvolupament d’aquests projectes en les microempreses i treballadors autònoms que ocupin fins a 10 persones, amb la finalitat que puguin adaptar la prestació dels seus serveis a la nova realitat socioeconòmica.

TERMINI D’EXECUCIÓ

El termini d’execució dels projectes és de 6 mesos des de l’endemà de la publicació de resolució d’atorgament de la subvenció.

QUANTIA DE L’AJUT

La quantia màxima per projecte és de 60.000€, desglossada en:

  • Un màxim de 30.000€ per a la definició, el disseny, l’execució i el seguiment del projecte, així com el disseny de la formació.
  • Un màxim de 30.000€ per a l’execució de la formació necessària per a la implementació i desenvolupament dels projectes.

TERMINI I PROCEDIMENT

Es poden sol·licitar des del 23 de juliol fins al 17 de setembre de 2020. L’atorgament és per ordre de presentació fins a esgotar el crèdit disponible.

Per més info: info@inigest.com