Augment del permís de paternitat

El govern ha aprovat l’ampliació progressiva del permís de paternitat fins a 16 setmana a l’any 2021. Aquest nou decret estableix com a mesura urgent equiparar progressivament els permisos de paternitat i maternitat.

Aquesta equiparació entre el permís de Paternitat i Maternitat s’ha previst però, de manera progressiva fins a l’any 2021:

  • A partir de l’1 d’abril de 2019. Permís de 8 setmanes.

Les dues primeres setmanes de baixa seran obligatòries i s’han de gaudir immediatament després del part.

  • A partir de l’1 de gener de 2020. Permís de 12 setmanes.

La duració serà de 12 setmanes dels quals les 4 primeres s’hauran de gaudir immediatament  desprès del part.

  • A partir de l’1 de gener de 2021

La paternitat serà de 16 setmanes, de les quals les 6 primeres s’hauran de gaudir immediatament desprès del part.

 

Un cop s’ha gaudit de les setmanes obligatòries de la prestació (comentades en el punt anterior) s’ha de tenir en compte que:

  • Es podrà optar a gaudir de la resta de la prestació de paternitat de manera seguida al període obligatori, o en qualsevol moment fins que el fill/a compleixi 12 mesos.
  • El decans de paternitat pot ser a règim de jornada sencera o règim de jornada parcial (mínim del 50% de jornada) previ acord entre empresari i treballador.

 

Per altra banda, el permís de maternitat és de 16 setmanes. Les 6 primeres setmanes són obligatòries desprès del part. Les 10 restants o bé es gaudeixen de manera consecutiva a les obligatòries o durant el primer any de vida del fill/a.