Autònoms 2023 nova normativa

A partir de l’1 de gener del 2023 el sistema de cotització es basarà en el rendiment net dels negocis. En altres paraules, cotitzaràs segons els ingressos reals de la teva empresa.

 

Això significa que les empreses i els autònoms tindran l’obligació de presentar una previsió d’ingressos anuals. Passarà el mateix amb els nous treballadors per compte propi que es donin d’alta al RETA.

 

Consisteix en 15 trams de cotització i quotes que van des dels 230 a 1267 euros l’any 2023. Aquesta quota anirà disminuint als trams amb uns beneficis més baixos, mentre que, als més alts, anirà augmentant cada any.

 

 

El Govern permetrà que els trams de cotització es puguin canviar fins a sis ocasions en un mateix any. D’aquesta manera, si l’empresa va millor o pitjor que la previsió inicial, es pot adaptar a la situació real.

 

Això suposarà que l’autònom haurà de tornar o reclamar les quotes en cas que el tram dels rendiments nets definitius estigui per sota (o per sobre) del que es va indicar a les previsions al llarg de l’any.

 

La quota d’autònoms per al 2023 comptarà amb grans diferències respecte al que es pagava els anys anteriors. Sobretot, al sistema de cotització per saber quina quota hauràs de pagar.

 

Així, els trams amb uns ingressos baixos pagaran menys quota a la Seguretat Social que els trams més alts. Per exemple, els autònoms amb un rendiment net inferior a 670 euros en pagaran 230 euros, mentre que aquells que superin els 6000 euros en pagaran 500 euros al mes.

 

Per calcular els ingressos reals i adaptar la quota d’autònom a què et correspongui, hauràs de fer la següent equació.

 

El rendiment net a declarar a l’agència Tributària serà dels ingressos menys les despeses deduïbles anuals. Molt de compte perquè aquí no s’estan comptabilitzant l’IVA, així que no l’incloguis als ingressos. Aquests diners no són teus, són d’Hisenda, per la qual cosa no es consideren ingrés.

 

Un cop has obtingut el rendiment net anual hauràs de dividir-lo entre 12. D’aquesta manera, obtindràs el rendiment net mensual.

 

També pots aplicar un 7% de despeses de difícil justificació per a autònoms o del 3% per a autònoms societaris. Per aplicar-lo cal agafar el rendiment net i sumar-li la quota d’autònom. El 7% del resultat serà la quantitat a restar del rendiment net anual.

 

Els autònoms societaris també tindran l’obligació de cotitzar per ingressos reals a partir del 2023. Tot i això, compta amb una peculiaritat respecte als treballadors per compte propi i és que, tindran una base mínima de cotització fixada en 1000 euros al mes.

 

És a dir, durant els propers tres anys els autònoms societaris pagaran una quota mínima de 310 euros per al 2023. Tingues en compte que actualment es paguen 377,87 euros mensuals, cosa que suposarà un estalvi de 814,44 euros el 2023.

 

Això sí, si els ingressos són superiors, les quotes a abonar seran més grans que les que es paguen actualment, encara que segons indiquen des del mateix Govern, el 70% dels autònoms societaris pagarà menys.

 

Quant a la reducció de despeses deduïbles de difícil justificació, serà del 3% en comptes del 7% que gaudeixen les persones físiques.

 

Circular Autònoms

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió: laboral@cigassociats.com