Campanya de renda i patrimoni 2021

Com ja sabran, a partir del proper dimecres 6 d’abril s’inicia la campanya de renda i patrimoni corresponent a l’exercici 2021 i ja es podran presentar telemàticament les declaracions d’aquests impostos. Es podran presentar fins al 30 de juny (inclòs), podent domiciliar el pagament de la totalitat o del primer termini (60% de l’import) fins el dilluns 27 de juny de 2022.

En cas de fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis, el segon (40% restant de l’import) haurà d’ingressar-se, com a màxim, el dilluns 7 de novembre de 2022.

intenció de que li confeccionem la declaració de renda i/o patrimoni, i amb l’objectiu de fer-ho en la millors condicions, els recomanem que passin per les nostres oficines el més aviat possible.

Per reservar cita o qualsevol aclariment, consulti amb els assessors del departament Fiscal del nostre despatx a través del telèfon 93.872.27.38 o bé enviant un correu electrònic a rlopez@cigassociats.com.

Recordatori obligació de declarar:

IRPF: Article 96, de la Llei 35/2006 de l’Impost. A grans trets:

  • Rendiments íntegres del treball superiors a 22.000 euros anuals
  • Si aquests provenen de diferents pagadors, el límit es situa (en conjunt) en 14.000 euros anuals, sempre i quan l’import percebut del segon i successius pagadors superi la quantitat de 1.500 euros anuals (especial atenció als perceptors de prestacions per ERTO durant el 2021)
  • Que s’obtinguin rendiments d’activitats econòmiques o rendes immobiliàries.
  • Rendiments íntegres mobiliaris i guanys patrimonials superiors (en conjunt) a 1.600 euros anuals
  • Rendes imputades i subvencions superiors (en conjunt) a 1.000 euros anuals
  • Per percebre l’ingrés mínim vital (IMV)

 

Patrimoni: Article únic, del Decret Llei 7/2012 de mesures urgents.

  • A Catalunya, estaran exempts els patrimonis no superiors a 500.000 euros
  • Quan el patrimoni (exempt i no exempt) superi la quantitat de 2 milions d’euros