Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària pel COVID-19

Us adjuntem el certificat autoresponsable de desplaçament, que ha publicat la Generalitat de Catalunya per acreditar la causa dels desplaçaments en el cas de què els cossos policials ho requerissin, en compliment de la limitació de la llibertat de circulació de les persones per l’estat d’alarma. La recomanació de portar aquest certificat va entrar en vigor la mitjanit de diumenge a dilluns, 23 de març de 2020.

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 estableix la limitació de la llibertat de circulació de les persones i determina per a quines activitats es podrà circular per les vies d’ús públic.

El document contempla set causes justificades de desplaçament:

  • Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat
  • Assistència a centre, servei o establiment sanitari
  • Desplaçament al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial (cal especificar l’empresa)
  • Retorn al lloc de residència habitual
  • Assistència o atenció a persones grans, menors d’edat, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables
  • Desplaçament a entitat financera o d’assegurança
  • Causa de força major o situació de necessitat (cal especificar-la)

Tant el desplaçament per causes no justificades com l’engany a les autoritats policials seran sancionats.

També podreu descarregar-vos aquest certificat, o la seva versió “en línia” a través del següent enllaç:

certificat_autoresponsable_desplacament (1)

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificat-autoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitaria-per-la-covid-19

 

Si té qualsevol dubte, o necessita informació addicional o més detallada en relació a aquestes mesures de caràcter mercantil, contacti amb el nostre departament mercantil cmasip@cigassociats.com