CIRCULAR Nº 6/2016: Modificar la base de cotització

Distingits senyors,

Els comuniquem que, ABANS de l’1 de NOVEMBRE, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edad.

Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2017.

Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents a 2016).

Base de cotización€/mes Tipo de Cotizacióncontigencias comunes

cobertura IT

Cuota a pagar€/mes
893,10– mínima en 2016 – 29,90 % * 267,03
963,30mínima para trabajadores de 48  o más a 01-01-2016, salvo excepciones 29,90 % 288,02
1.000 29,90 % 299
1.202 29,90 % 359,40
1.964,70máxima para trabajadores de 47, 48 años o más, salvo excepciones

 

29,90 % 587,44
3.642,00– máxima en 2016 – 29,90 % 1.088,95

*29,90 % = 29,80 % + 0,1 % (pels autònoms sense protecció per contingències derivades d’accidents de treball, malalties professionals i cessament d’activitat)

Així mateix, els recordem, que  la Tresoreria General de la Seguretat Social, podrà incrementar, anualment i deforma automàtica, la seva base de cotització en mateix percentatge que s’augmenti cada any les bases màximes de cotització en aquest règim especial, amb el límit màxim aplicable al treballador, prèvia sol·licitud abans del dia  1 de novembre.

 

 

També els informem que poden optar por la cobertura de les contingències professionals(accident de treball i malaltia professional)i de la protecció por cessament     d’ activitat abans de l’1 d’octubre (fins el 30 de SETEMBRE).

 

Si està interessat en modificar la base de cotització o quota, i/o optar per les esmentades cobertures, els agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació possible.

 

Atentament,