Com evitar el dret de separació del soci a temps

Un soci pot separar-se de la societat (i cobrar el valor de les seves participacions) si l’empresa ha tingut beneficis els darrers tres anys i no ha procedit al repartiment de dividends d’almenys un 25% del benefici anual distribuïble (llevat que la societat, durant els últims cinc anys, hagi repartit almenys el 25% dels beneficis repartibles de dit període).

És per aquest motiu que, moltes empreses estan modificant els seus estatuts socials per suprimir aquest dret.

Per exemple:

  • Empreses familiars amb una política restrictiva de dividends que no vulguin estar exposades cada any a aquest risc.
  • O empreses de nova creació que els socis pretenen vendre en el futur motivant això que no desitgin repartir dividends entretant

Si decideix introduir aquesta qüestió als seus estatuts, convé realitzar aquest canvi abans de la celebració de la Junta de Socis que aprovarà els comptes d’aquest any (i que com a màxim, es celebrarà el dia 30 de juny), doncs és en aquesta Junta quan els socis poden fer ús del seu dret de separació si no es procedeix al repartiment de dividends.

Per això, cal tenir present que tots els socis hauran d’aprovar per unanimitat aquesta modificació d’estatuts socials, doncs els socis que no hi estiguin d’acord tindran dret a separar-se.

A Cervera & Gonfaus Associats SLP podem preparar la modificació dels estatuts socials de la seva societat suprimint aquest dret de separació dels socis.

Per més informació, contacti amb el nostre departament legal cmasip@cigassociats.com